Jsem Jan Dvořák, provozovatel tohoto webu fotoblansko.eu . Jste-li mým zákazníkem, nebo se jím teprve stanete po návštěvě mého webu tak mi při kontaktování svěřujete své osobní údaje.
Přečtěte si pro prosím zásady zpracování Vašich osobních údajů, jak je chráním, jak s nimi nakládám a jaká jsou Vaše práva dle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správcem Vašich osobních údajů jsem já JAN DVOŘÁK, Neumannova 6, Adamov, 67901

Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracovávám pro tyto účely:

• Objednávka, realizace nebo reklamace mých služeb
– pro tyto účely zpracovávám Vaše: jméno / přijmení / adresa / email / tel. číslo
– objednáte-li nebo poptáváte mé služby potřebuji tyto údaje pro plnění smlouvy dané závaznou objednávkou mých služeb

• Vytvoření účetních dokladů na základě objednaných služeb
– pro tyto účely zpracovávám Vaše: jméno + přijmení ( název Vaší firmy )/ adresu / ič / dič / email / tel. číslo
– pokud si objednáte nějaké služby nebo produkt z mé nabídky potřebuji tyto údaje, abych vyhověl zákonné povinnosti vystavování a evidenci daňových dokladů

Vaše osobní údaje nevyužívám pro marketingové účely.

Rozsah zpracovávaných údajů
Údaje, které zpracovávám jsou jen ty nezbytně nutné pro plnění mých služeb nebo pro plnění zákonenné povinnosti ( daňové evidence )

• Jméno, příjmení
• Adresa
• Telefonní číslo
• E-mailová adresa
• Identifikační údaje ( ič / dič )
• IP adresa

Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje nepředávám ani neprodávám třetím stranám. 

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávám jen po nezbytně nutnou dobu podle účelu pro který je zpracovám:

• Vyřízení objednávky: nejdéle 36 měsíců od vystavení daňového dokladu
• Vyřízení reklamace: nejdéle 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení
• Daňová evidence: dle zákonem stanovených lhůt pro uschování daňových dokladů

Vaše práva
Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a v této souvislosti máte následující práva.

• Máte právo si vyžádat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám.
– tyto informace Vám velmi rád na vyžádání sdělím. Kontaktujte mě prosím na info@dvojan.eu.
• Máte právo nechat své údaje aktualizovat nebo opravit.
– v tomto případě mě prosím kontaktuje na info@dvojan.eu a napište mi svůj požadavek na změny.
• Máte právo požadovat vymazání vaši osobních údajů.
– v tomto případě mě prosím kontaktuje na info@dvojan.eu . Vašemu požadavku vyhovím v co nejkratší možné době.
• Máte právo na přenositelnos Všich zpracovávaných osobních údajů a požadovat jejich kopii.
– kopii Vašich zpracovávných údajů Vám mohu poskytnout ve formátu XLS nebo PDF. Po tuto kopii mi napište prosím na info@dvojan.eu a upřesněte požadovaný formát.
• Máte právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování.
– v tomto případě mě prosím kontaktuje na info@dvojan.eu
• Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho
osobních údajů v rozporu s Nařízením. – web Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/

Odkazy na legislativu
Postupuji vždy v souladu s platnou legislativou. Plné znění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google